Mai 2024

04.05 Lagt til nye bilder i Almestjertvinge galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Egretthegre galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Enkeltbekkasin galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Fiskemåke galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Fiskeørn galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Flaggspett galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Gransanger galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Gravand galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Gråmåke galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Hettemåke galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Horndykker galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Hvit c galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Hvitkinngås galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Kaie galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Kanadagås galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Knoppsvane galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Kvinand galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Lappfiskand galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Linerle galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Løvmeis galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Neslesommerfugl galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Ringdue galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Rødglente galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Skjære galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Sothøne galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Spettmeis galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Stokkand galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Tjeld galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Toppand galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Toppdykker galleriet. Klikk her

04.05 Lagt til nye bilder i Vintererle galleriet. Klikk her

April 2024

16.03 Lagt til nye bilder i Forskjellige motiv galleriet. Klikk her

Mars 2024

16.03 Lagt til nye bilder i Forskjellige motiv galleriet. Klikk her

16.03 Lagt til nye bilder i Knoppsvane galleriet. Klikk her

16.03 Lagt til nye bilder i Kvinand galleriet. Klikk her

16.03 Lagt til nye bilder i Laksand galleriet. Klikk her

16.03 Lagt til nye bilder i Landskap galleriet. Klikk her

16.03 Lagt til nye bilder i Lappfiskand galleriet. Klikk her

16.03 Lagt til nye bilder i Sothøne galleriet. Klikk her

16.03 Lagt til nye bilder i Stokkand galleriet. Klikk her

16.03 Lagt til nye bilder i Stær galleriet. Klikk her

16.03 Lagt til nye bilder i Tundragås galleriet. Klikk her

16.03 Lagt til nye bilder i Vipe galleriet. Klikk her

16.03 Lagt til nye bilder i Ærfugl galleriet. Klikk her

Februar 2024

26.02 Lagt til nye bilder i Bjørkefink galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Blåmeis galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Dompap galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Dvergdykker galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Flaggspett galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Forskjellige motiv galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Fossekall galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Granmeis galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Grønnsisik galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Gråsisik galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Gulspurv galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Haukugle galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til galleri for Kjernebiter. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Kjøttmeis galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Knoppsvane galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Kvinand galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Laksand galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Landskap galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Lappfiskand galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Løvmeis galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Pilfink galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Rødstrupe galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Sjøorre galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til galleri for Snøkrystaller. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Spettmeis galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Spurvehauk galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Stillits galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Stjertand galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Stokkand galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Svartmeis galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til nye bilder i Svarttrost galleriet. Klikk her

26.02 Lagt til galleri for Tundrasædgås. Klikk her