Black Hairstreak / Pflaumen-Zipfelfalter / La Thécla du Prunier / Gullbåndstjertvinge / Busksnabbvinge / Slåensommerfugl / Tuominopsasiipi

Gullbåndstjertvinge (Satyrium pruni) – Linnaeus, 1758

Busksnabbvinge

Fotografert i Sverige