Lesser Marbled Fritillary / Mädesüß-Perlmutterfalter / Le Nacré de la Sanguisorbe / Engperlemorvinge / Älggräspärlemorfjäril / Engperlemorsommerfugl / Angervohopeatäplä

Engperlemorvinge (Brenthis ino) – Rottemburg, 1775

Norway

Fotografert i Norge

Älggräspärlemorfjäril

Fotografert i Sverige

Le Nacré de la Sanguisorbe

Fotografert i Frankrike