Chequered Blue / Fetthennen-Bläuling / L’Azuré des Orpins / Klippeblåvinge / Fetörtsblåvinge / Stenurtblåfugl / Kalliosinisiipi

Klippeblåvinge (Scolitantides orion) – Pallas, 1771

Norway

Fotografert i Norge

Fetörtsblåvinge

Fotografert i Sverige