European Map / Landkärtchen / La Carte géographique / Kartvinge / Kartfjäril / Nældesommerfugl / Karttaperhonen

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Dagsommerfugler
  6.  » 
  7. Nymphalinae
  8.  » levana

Kartvinge (Araschnia levana) – Linnaeus, 1758

Kartfjäril

Fotografert i Sverige

Nældesommerfugl

Fotografert i Danmark