Lapland Ringlet / <n/a> / Le Moiré lapon / Emblaringvinge / Gulringad Gräsfjäril / Mosebjergrandøje / Suonokiperhonen

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Dagsommerfugler
  6.  » 
  7. Satyrinae
  8.  » embla

Emblaringvinge (Erebia embla) – Thunberg, 1791

Fotografert i Norge