Northern Chequered Skipper / Gold-Dickkopffalter / L’Hespérie de la Crételle / Svartflekksmyger / Svartfläckig glanssmygare / Sortplettet Bredpande / Mustatäplähiipijä

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Dagsommerfugler
  6.  » 
  7. Heteropterinae
  8.  » silvicola

Svartflekksmyger (Carterocephalus silvicola) – Meigen, 1829

Norway

Fotografert i Norge

Svartfläckig glanssmygare

Fotografert i Sverige