Om meg

Velkommen til mitt fotogalleri på nett!

Jeg er en fotoentusiast som bruker mye av fritiden ute i naturen på jakt etter nye fotomotiv. Fotointeressen begrenser seg imidlertid ikke bare til natur.

Hobbyen startet i 2013 da jeg kjøpte mitt første speilreflekskamera. Det tok ikke lang tid før jeg tok opp barndomsinteressene dagsommerfugler og fugler i kombinasjon med fotograferingen.

Et overordnet mål er å få oppleve og fotografere alle dagsommerfuglartene som er å finne i Norge. Det har gitt noen flotte reiseopplevelser så langt og jeg håper å få til flere i årene som kommer. Samtidig som jeg «jobber» med Norges-prosjektet mitt, er det også spennende å reise utenlands og fylle på listen over skandinavia og europa. Landsoversikten i galleriene mine viser at jeg bare er i en sped begynnelse på dette området ennå.

Siden sommerfuglsesongen er relativt kort her i Norge, tar fugleinteressen over i de kaldere årstidene. Andre motiv som dukker opp på veien får ofte også bli med på minnebrikkene hjem.

Selve naturinteressen er likestilt med fotograferingen og jeg prøver å bevege meg i naturen med respekt for alt som lever der ute. Det betyr at dyrenes ve og vel går foran egne behov for å få akkurat DET blinkskuddet.

Jeg benytter Nikon kamera og Sigma og Nikon objektiver. Fotobagen rommer både makro- og teleobjektiv. Dagsommerfugler og fugler fotograferer jeg som oftest håndholdt. Det hender imidlertid at stativ og filter blir med ut for landskapsfotografering. Innimellom må også blitz og stativ rigges opp hjemme for å prøve ut små fotoprosjekt der.

Bildene mine kan ikke deles eller offentliggjøres andre steder uten tillatelse.

Send meg gjerne en e-post dersom du har spørsmål eller er interessert i å kjøpe bilder. De fleste bildene på siden min er tilgjenglige i trykke-oppløsning.

About me

Welcome to my online photo gallery!

I’m a photo enthusiast who spend much of my spare time out in nature, hunting for new motives to photograph. My interest in photography is not limited to nature.

My hobby started in 2013 when I bought my first DSLR. It didn’t take long before I picked up my childhood interest in butterflies and birds and combined them with photography.

One major goal is to experience and photograph all butterfly species to be found in Norway. So far, this has given me some great travel experiences and I’m hoping for more in the years to come. While “working” on my norwegian-project, I find it exciting to travel abroad and add species to my scandinavian and european list. The countries stated in my galleries shows that I have just begun that journey.

Since the butterfly season is relatively short in Norway, bird photography takes over during the colder months. Other motives along the way often get a chance to come along home on my memory cards.

My interest in nature is just as important as photography and I try to show respect for all living creatures while moving around. It means that the wellbeing of the animals precedes my own needs to get THAT shot.

I’m using Nikon cameras and Nikon and Sigma lenses. My photo bag contains both macro- and telephoto lenses. Mostly I photograph both butterflies and birds handheld. Occasionally I bring with me both a tripod and filters for some landscape or seascape photography. Sometimes I also have to set up flashes and other gear to try out small projects at home.

My photos cannot be shared or published without my permission.

Please send me an email if you have questions or are interested in buying photos. Most of the photos on my site are available in printable size.

© Copyright 2013-2024 Arne Ileby Uleberg. All Rights Reserved.