Scarce Copper / Dukaten-Feuerfalter / Le Cuivré de la Verge-d’or / Oransjegullvinge / Vitfläckig guldvinge / Dukatsommerfugl / Loistokultasiipi

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Dagsommerfugler
  6.  » 
  7. Tribus Lycaenini
  8.  » virgaureae

Oransjegullvinge (Lycaena virgaureae) – Linnaeus, 1758

Norway

Fotografert i Norge

Vitfläckig guldvinge

Fotografert i Sverige

Le Cuivré de la Verge-d’or

Fotografert i Frankrike