Marsh Fritillary / Goldener Scheckenfalter / Le Damier de la Succise / Blåknappvinge / Väddnätfjäril / Hedepletvinge / Punakeltaverkkoperhonen

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Dagsommerfugler
  6.  » 
  7. Melitaeinae
  8.  » aurinia

Blåknapprutevinge (Euphydryas aurinia) – Rottemburg, 1775

Väddnätfjäril

Fotografert i Sverige