Marbled Fritillary / Brombeer-Perlmutterfalter / Le Nacré de la Ronce / <n/a> / <n/a> / Stor Engperlemorsommerfugl / Marmorihopeatäplä

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Dagsommerfugler
  6.  » 
  7. Melitaeinae
  8.  » daphne

(Brenthis daphne) – Denis & Schiffermüller, 1775

Le Nacré de la Ronce

Fotografert i Frankrike