Hettemåke / Black-headed gull

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Fugler
  6.  » 
  7. Charadriiformes
  8.  » ridibundus

Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) – Linnaeus, 1766

Norway

Fotografert i Norge

Skrattmås

Fotografert i Sverige