Flaggspett / Great spotted woodpecker

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Fugler
  6.  » 
  7. Piciformes
  8.  » dendrocopusmajor

Flaggspett (Dendrocopos major) – Linnaeus, 1758

Norway

Fotografert i Norge

Större hackspett

Fotografert i Sverige