Svarthvit fluesnapper / European pied flycatcher

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Fugler
  6.  » 
  7. Passeriformes
  8.  » hypoleuca

Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) – Pallas, 1764

Norway

Fotografert i Norge

Svartvit flugsnappare

Fotografert i Sverige