Grønnsisik / Eurasian siskin

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Fugler
  6.  » 
  7. Passeriformes
  8.  » spinus

Grønnsisik (Carduelis spinus) – Linnaeus, 1758

Fotografert i Norge