Knoppsvane / Mute swan

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Fugler
  6.  » 
  7. Anseriformes
  8.  » olor

Knoppsvane (Cygnus olor) – J.F. Gmelin, 1789

Fotografert i Norge

Mute swan

Fotografert i England