Laksand / Common merganser

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Fugler
  6.  » 
  7. Anseriformes
  8.  » merganser

Laksand (Mergus merganser) – Linnaeus, 1758

Fotografert i Norge

Storskrake

Fotografert i Sverige