Kortnebbgås / Pink-footed goose

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Fugler
  6.  » 
  7. Anseriformes
  8.  » brachyrhynchus

Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) – Baillon, 1834

Fotografert i Norge