Polarmåke / Glaucous gull

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Fugler
  6.  » 
  7. Charadriiformes
  8.  » hyperboreus

Polarmåke (Larus hyperboreus) – Gunnerus, 1767

Fotografert i Norge