Hagesanger / Garden warbler

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Fugler
  6.  » 
  7. Passeriformes
  8.  » borin

Hagesanger (Sylvia borin) – Boddaert, 1783

Trädgårdssångare

Fotografert i Sverige