Skjærpiplerke / Rock pipit

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Fugler
  6.  » 
  7. Passeriformes
  8.  » petrosus

Skjærpiplerke (Anthus petrosus) – Montagu, 1798

Norway

Fotografert i Norge

Skärpiplärka

Fotografert i Sverige