Rørsanger / Eurasian reed warbler

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Fugler
  6.  » 
  7. Passeriformes
  8.  » scirpaceus

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) – Hermann, 1804

Fotografert i Norge