Ringdue / Common wood pigeon

  1. Home
  2.  » 
  3. Natur
  4.  » 
  5. Fugler
  6.  » 
  7. Columbiformes
  8.  » palumbus

Ringdue (Columba palumbus) – Linnaeus, 1758

Fotografert i Norge

Ringduva

Fotografert i Sverige